Strona główna

SP 6 finalistą konkursu MEN.

Utworzono: czwartek, 27 czerwiec 2013
Rok szk.2012/13 jest ogłoszony Rokiem Bezpiecznej Szkoły, w ramach którego odbywa się akcja: Ja i Ty - bezpieczni w szkole. Celem akcji jest pobudzanie aktywności środowisk związanych ze szkołą: uczniów, nauczycieli i rodziców do podejmowania działań  w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania negatywnym aspektom zachowania, kształtowania właściwych postaw i kompetencji społecznych. Szkoła Podstawowa nr 6 przystąpiła do konkursu ogłoszonego w ramach akcji.  MEN wraz z Kuratorami Oświaty oraz kapitułą akcji wyłoniło finalistów i laureatów konkursu "Ja i Ty- bezpieczni w szkole" .
W województwie podkarpackim tylko 3 szkoły zostały finalistami, w tym nasza szkoła. Jesteśmy jedyną szkołą w naszym mieście, gminie i powiecie, która może poszczycić się takim tytułem. Świadczy to o tym, iż budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez kształtowanie  postaw społecznych oraz  uczenie współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych jest naszą mocną stroną. Cieszymy się bardzo, że MEN to dostrzegło i doceniło. Jesteśmy dumni z przyznanego tytułu finalisty.