Slideshow title 1::Description Slideshow title 2::Description Slideshow title 3::Description Slideshow title 4::Description


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Przedstawiamy tu poszczególne części ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Każdy tom poświęcony jest odrębnej grupie zajęć. Zawiera wszystkie fragmenty podstawy programowej dotyczące tych zajęć oraz komentarze ekspertów, pozwalające lepiej zrozumieć intencje twórców podstawy.

 

  1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  2. Język polski
  3. Języki obce
  4. Edukacja historyczna i obywatelska: historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia
  5. Edukacja przyrodnicza: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka
  6. Edukacja matematyczna i techniczna: matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka
  7. Edukacja artystyczna i kulturalna: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki
  8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa

Copyright 2011 Podstawa programowa. Szkoła Podstawowa nr 6 w Tarnobrzegu
Joomla templates 1.7 by Hostgator