środa, 24 kwietnia 2024

Imieniny:  Jerzego, Wojciecha

Ikona dostepności Deklaracja dostępności

logo Ja i Ty - bezpieczni w szkole

12.09.2013 roku cała nasza społeczność szkolna otrzymała tytuł finalisty akcji ” Ja i Ty – bezpieczni w szkole”zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cel akcji MEN:

Pobudzenie aktywności środowisk związanych ze szkołą: uczniów, nauczycieli, rodziców – do podejmowania aktywności w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania negatywnym aspektom zachowania, relacji wzajemnych, kształtowania właściwych postaw, kompetencji społecznych, odpowiedzialności, czyli szerokiego wachlarza działań mającego na celu eliminowanie zjawisk negatywnych.

Działania na rzecz bezpiecznej szkoły obejmują ochronę dzieci i młodzieży przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami, kształtowanie postaw obywatelskich oraz uczenie współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych. Zalicza się do nich także propagowanie wolontariatu, mediacji i profilaktyki rówieśniczej oraz zdrowego stylu życia, w szczególności zaś właściwego odżywiania, aktywności fizycznej oraz przeciwdziałania otyłości.

Bezpieczną szkołę tworzy nie tylko dyrektor, ale także świadomi swych praw i obowiązków uczniowie, uczestniczący w programach nauczyciele, zaangażowani rodzice oraz wspierające szkołę środowisko zewnętrzne, w tym m.in. organy służby publicznej, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.