poniedziałek, 26 lutego 2024

Imieniny:  Miroslawa, Aleksandra

Ikona dostepności Deklaracja dostępności

Tarnobrzeg, czerwiec 2014 rok.

Szanowni Państwo!
Emerytowani i Czynni Pracownicy
Absolwenci, Uczniowie i Przyjaciele
Szkoły Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu

Od XIV wieku na terenie Miechocina działała  szkoła parafialna, która swój największy rozkwit przeżywała  w XVI        i XVII w. Pod koniec  XVII wieku nastąpił upadek szkolnictwa parafialnego i początki szkolnictwa powszechnego, również związanego z miejscową parafią.

W  2014r mija 150 rocznica przekazania ówczesnym włodarzom miechocińskim  przez proboszcza  parafii p.w. św. Marii Magdaleny, ks. J. Sobczyńskiego, budynku na prowadzenie  zajęć lekcyjnych, w którym wcześniej mieszkali księża wikariusze.

Szkoła Podstawowa  nr 6  im. Akademii Miechocińskiej jest duchowym  spadkobiercą   tej pierwszej instytucji oświatowej na ziemi tarnobrzeskiej , której uczniowie w metrykach parafialnych  od 1604 roku tytułowani byli dodatkiem ”scholaris Academiae Michocinensi”.  Z tej, tak doniosłej, okazji szkoła organizuje Pierwszy Zjazd Absolwentów i Przyjaciół   Szkoły Podstawowej  w Miechocinie.

Miło mi poinformować Państwa, że patronat honorowy nad uroczystościami   objęła pani senator Janina Sagatowska, pan poseł Mirosław Pluta i pan prezydent miasta Tarnobrzega Norbert Mastalerz.

Pierwszy Zjazd Absolwentów to wspaniała okazja, aby przypomnieć  historię miejsca, z którym tak dużo łączy  wiele pokoleń uczniów, nauczycieli i księży.

Prosimy, aby wszyscy, którzy na drogach swego życia poprzez pracę , naukę czy  społeczną działalność mieli związek z miechocińską szkołą, zechcieli  przekazać  swoje wspomnienia. Zamieścimy je na stronie internetowej szkoły oraz w planowanej publikacji.

Zwracamy się z prośbą  o wypożyczenie zdjęć lub cyfrowych  kopii w związku z przygotowaniem wystawy okolicznościowej,a w dalszych planach stałego kącika  związanego z historią i tradycją szkoły.

Planujemy również przygotowanie filmu. Jeżeli ktoś z państwa chciałby podzielić się swoimi refleksjami i wystąpić w filmie, prosimy o kontakt.

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w organizację I Zjazdu Absolwentów.

Dyrektor Szkoły
W. Kropornicka